compiler

Command Lijn Argumenten


Hier is een lijst van de verschillende argumenten die u in staat bent om te geven aan de Haxe compiler.

Deze argumenten kunnen ook geplaatst worden in een tekstbestand van een per regel met het achtervoegsel.hxml. Dit bestand kan vervolgens worden direct doorgegeven aan de haxe compiler als een build script.

doelen


Dit zijn de verschillende doelstellingen en opties voorzien in Haxe 2.04.

Elke doelstelling en zijn opties kunnen slechts eenmaal worden gebruikt per boodschap naar de compiler. -next kan worden gebruikt in hxml build bestanden om meerdere boodschappen te gebruiken met een commando.

C++

Zie: hxcpp voor meer informatie over het opzetten van uw omgeving om de C++ bestanden te compileren .

 • —cpp : compileren code naar C++ bestanden

Javascript

Zie: Aan de slag met Haxe/JS.

 • —js : code compileren Javascript bestand

Neko

Zie: Getting started with Haxe/Neko.
*-neko:
*-X:

 • - Neko-source: houden gegenereerd Neko bron

 • —neko : compileren code naar Neko Binary
 • —x : snelkoppeling voor het maken en uitvoeren van een Neko bestand
 • ——neko—source : blijven genereren van Neko source

Flash

Zie: Aan de slag met Haxe/Flash.

 • —as3 : genereren van AS3 code in doel directory
 • —swf : code compileren naar Flash SWF-bestand
 • —swf9 : compileren code naar Flash9 SWF-bestand
 • —swf—version : veranderen de SWF-versie (6 tot 10)
 • —swf—header : defineren van de SWF header (breedte: hoogte: fps: kleur)
 • —swf—lib : Voeg de SWF bibiotheek toe aan de gecompileerde SWF.
 • ——flash—strict : meer type strikte flash API
 • ——flash—use—stage : plaats gevonden voorwerpen op de fase van het SWF-lib place.

PHP

Zie: Getting started with Haxe/PHP.

 • —php : Genereer PHP code in de gekozen directory
 • ——php—front : selecteer de naam van het PHP front bestand.

XML

 • —xml : het genereren van XML-types beschrijving

Compilation Options

 • —main : selecteer een start classe
 • —lib : gebruik een haxelib bibliotheek
 • —D : definiëren een voorwaardelijke compilatie vlag
  Zie: Conditional Compilation
 • —resource [@name] : voeg een source bestand toe met de naam name
 • —exclude : genereer geen code voor de classes in dit bestand
 • —debug : voeg debug informatie toe aan de gecompliceerde code
 • ——no—opt : zet code verbeteringen uit
 • ——no—traces : compileer trace calls niet in het programma
 • —-no—inline : zet inlining uit
 • ——remap : her map een pakket naar een andere
 • —cp : voeg een map toe aan gevonden source bestanden

Compiler Interaction Options

 • ——display : laat code tips zien
 • —v : zet verbose node aan
 • —prompt : prompt als er een error is
 • ——times : meet compileer tijd.
 • —help : De lijst met opties laten zien
 • ——help :De lijst met opties laten zien

Batch Processing Commands

 • —cmd : start de opgegeven opdracht na een succesvolle compilatie (Let op: zal alleen uitgevoerd worden na een succesvolle compileering. Zal niet worden uitgevoerd zonder een doel)
 • ——gen—hx—classes : genereer hx headers van SWF9 file
 • ——next : scheid verschillende haxe compilerers
 • ——no—output : compileer maar genereer geen enkel bestand
version #7355, modified 2009-12-10 09:53:46 by timo395