Haxe licenties

Het Haxe project heeft verschillende licenties voor verschillende onderdelen van het project. Alle licenties zijn veel gebruikte, algemene vrije open source software licenties. De intentie van het gebruik van licenties is om iedereen de mogelijkheid te geven Haxe te gebruiken, terwijl de Haxe compiler vrije open source software blijft.

Dit zijn de verschillende licenties die Haxe gebruikt:

 • De Haxe compiler valt onder de GNU General Public License versie 2 of een latere versie (ook wel GPLv2+ genoemd). Dit verzekert dat de Haxe compiler vrije open source software zal blijven. De licentie verplicht de gebruiker namelijk om eventuele aangepaste of uitgebreide versies van de Haxe compiler gebundeld met hun broncode te verspreiden, waarbij de broncode ook onder deze licentie valt. Een propriëtaire/niet-vrije afsplitsing van de compiler uitbrengen is dus niet toegestaan.
  De Haxe compiler is voor het grootste gedeelte geschreven door Nicolas Cannasse.
  De licentie van de compiler heeft geen effect op de licentie van uw broncode. Als u Haxe en de Haxe compiler gebruikt, bent u niet verplicht uw code onder een vrije open source software licentie te verspreiden te geven.
 • De Haxe libraries vallen onder een "two-clause" BSD license. Deze licentie geeft u de vrijheid de libraries te gebruiken met als enige eis dat u een copyright regel, de kennisgeving over het ontbreken van garantie en de licentie zelf bundelt met uw eindproduct. Hier is gekozen voor een licentie die minder eisen stelt dan de GPL, waardoor u de libraries kunt gebruiken in propriëtaire/niet-vrije software.
  Sommigen in de Haxe community hebben aangegeven dat ze deze licentie te restrictief vinden. Vooral gezien bijna alle Haxe code afhankelijk is van deze libraries, en daardoor alleen mogen worden gecompilet en verspreid onder de voorwaarden van deze licentie (bron - Engels).
 • De Neko runtime, gebruikt door Haxe, valt onder de GNU Lesser General Public License versie 2.1. Ook deze licentie verplicht, evenals de GNU General Public License, de gebruiker om eventuele aangepaste of uitgebreide versies van de Neko runtime gebundeld met hun broncode te verspreiden, waarbij de broncode ook onder deze licentie valt. De licentie staat de gebruiker echter in sommige gevallen wel toe de code, onaangepast, te gebruiken in een propriëtaire/niet-vrije/niet-open source software.

Lijst van bijdragers aan de Haxe distributie

 • Nicolas Cannasse
 • Motion-Twin

De licentie van de Haxe compiler

GNU General Public License versie 2

De licentie van de Haxe libraries

Copyright (c) 2005, the Haxe Project Contributors
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

 • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE HAXE PROJECT CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE HAXE PROJECT CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

De licentie van de Neko runtime

GNU Lesser General Public License versie 2.1

version #7403, modified 2009-12-25 18:12:29 by Pimm